براي ورود به اين سيستم نام کاربري و رمز عبور خود را وارد نماييد
نام کاربري :
رمز عبور    :
در صورت مشاهده ي هر گونه مشکل روزهای دوشنبه ی هر هفته با مديريت توسعه سازمان و منابع انساني
واحد آمار رایانه (تلفن 37938503) تماس حاصل فرمائيد .
 
مديريت توسعه سازمان و منابع انساني
http://tosea.mui.ac.ir